Nieuws & Artikelen

De waarde van commercieel vastgoed toont voorzichtig herstel: ontwikkelingen voor een gunstig beleggingsklimaat.

n de afgelopen periode heeft de commerciële vastgoedmarkt opmerkelijke veranderingen ondergaan die zowel beleggers als waarnemers hebben verrast. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een opvallende daling in de waarde van commercieel vastgoed, vooral bij de grotere panden, waar sommigen tot wel dertig procent van hun waarde verloren. Deze verandering was het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder stijgende rentetarieven en een mismatch tussen de verwachtingen van verkopers en de bereidheid van kopers om te investeren (FD, 2023). De genoemde ontwikkelingen leiden niet alleen tot een aanzienlijke daling in de waarde van vastgoed, maar ook tot een sterke afname van het aantal transacties op de markt, wat duidelijk werd in het tweede kwartaal van 2023. Beleggers zagen zich genoodzaakt distributiecentra en kantoren met aanzienlijke percentages af te waarderen als gevolg van de veranderende financiële omstandigheden. Hoewel het eerste halfjaar van 2023 grotendeels gewijd was aan deze afwaarderingen en een herijking van beleggingsstrategieën, gloorde er licht aan het einde van de tunnel. Deskundigen voorspelden stabilisatie van de rente in de tweede helft van 2023. Dit gegeven kan nu langzaam bevestigd worden,

Lees meer »

Energielabel C voor kantoren in Nederland

Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe eis voor kantoorgebouwen in Nederland: ze moeten minimaal een energielabel C. Tenzij ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn, leest u in dit artikel. Deze verandering maakt deel uit van de bredere inspanningen in Nederland om de CO2-uitstoot te verminderen en de doelen van het klimaatakkoord te bereiken. Het energielabel C voor kantoren is geïntroduceerd als onderdeel van het Nederlandse klimaatakkoord, dat tot doel heeft de CO2-uitstoot tegen 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Gebouwen, inclusief kantoren, spelen een aanzienlijke rol in het verminderen van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De verplichting tot het hebben van een energielabel C geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor andere gebouwen, zoals gezondheidszorgfaciliteiten, onderwijsinstellingen en sportfaciliteiten. Kosten De kosten voor het verkrijgen van een energielabel variëren op basis van het oppervlak van het pand. Deze kosten kunnen variëren van €475,- tot meer dan €1.000, afhankelijk van de grootte van het gebouw. De verantwoordelijkheid voor deze kosten ligt bij de verhuurder of verkoper van het pand. Het energielabel voor kantoren wordt

Lees meer »

In vastgoed beleggen nog steeds rendabel?

Hoewel recente belastingregels de manier waarop vastgoedbeleggingen worden belast hebben veranderd, blijft investeren in vastgoed een rendabele strategie. Ondanks het feit dat de belastingheffing in Box 3 wordt gewijzigd en vastgoedbeleggers mogelijk hogere belastingen moeten betalen, zijn er verschillende redenen waarom vastgoedinvesteringen nog steeds aantrekkelijk en winstgevend kunnen zijn. In dit artikel zullen we enkele van deze redenen belichten en laten zien waarom vastgoed een waardevolle investering blijft, ondanks de nieuwe belastingregels. Fysieke activa en waardegroei: Een van de belangrijkste voordelen van vastgoed is dat het een tastbaar actief is. In tegenstelling tot andere beleggingen, zoals aandelen of obligaties, bezit je daadwerkelijk een stuk vastgoed dat waarde kan behouden en in de loop van de tijd kan groeien. Ondanks belastingimplicaties kan vastgoed waardevastheid bieden en zelfs aanzienlijke waardegroei realiseren, vooral op lange termijn. Huurinkomsten: Een ander aantrekkelijk aspect van vastgoedbeleggingen is het potentieel voor huurinkomsten. Door het verhuren van vastgoedeenheden kunnen investeerders een gestage bron van inkomsten genereren, wat de belastingdruk kan helpen compenseren. Huurinkomsten kunnen dienen als een stabiele cashflow, waardoor beleggers hun investeringen kunnen laten renderen, ongeacht de

Lees meer »

Hoe zit het ook alweer met: Box 3

De komende tijd leggen we de loep op beleggen in de vastgoedmarkt en daarom beginnen we bij het begin: Box 3. Al enige tijd heeft de Box 3-belasting, ook bekend als de vermogensrendementsheffing, de nodige aandacht om uiteindelijk per 2026 enkele significante wijzigingen te ondergaan. Deze veranderingen hebben invloed op de manier waarop spaarders en beleggers worden belast op hun vermogen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste plannen voor de wijzigingen in de Box 3-belasting en de mogelijke gevolgen voor belastingbetalers. Van ‘fictieve verdeling’ naar werkelijk behaald rendement: Een van de belangrijkste aanpassingen is de overstap van een fictieve verdeling naar het werkelijk behaalde rendement. Voorheen werd er uitgegaan van een vast percentage van het vermogen waarover belasting moest worden betaald, ongeacht het werkelijke rendement. Binnen het nieuwe plan moet het rendement op spaargeld, beleggingen en onroerend goed apart berekend worden op basis van werkelijk behaalde rendementen. Aparte rendementspercentages: Vanuit de nieuwe regels worden er aparte forfaitaire rendementspercentages toegepast op verschillende categorieën van vermogen. Voorheen was er slechts één percentage van toepassing op het totale vermogen. Nu worden spaargeld,

Lees meer »

OC verhuurt voormalige vestiging ING Haren aan The Gym

De heren van The Gym waren tot voor kort nog gevestigd in de voormalige vestiging van de ABN Amro aan de Rijksstraatweg, maar hebben onlangs hun intrek genomen in de voormalige vestiging van de ING aan de Rijksstraatweg 156 te Haren. Hier is een fikse verbouwing aan vooraf gegaan. Enkel het casco van het pand is behouden gebleven, de rest is allemaal opnieuw opgebouwd, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.   The Gym is een lokaal concept van jonge gedreven ondernemers. Zij bieden reguliere fitness, groepslessen, personal training en bootcamps aan. OC Bedrijfsmakelaars heeft verhuurder geadviseerd bij deze transactie. Nu The Gym is vertrokken uit de vorige vestiging, zal daar binnenkort gestart worden met de verbouwing, waarbij een commerciële ruimte op de begane grond terugkomt. 

Lees meer »

De waarde van commercieel vastgoed toont voorzichtig herstel: ontwikkelingen voor een gunstig beleggingsklimaat.

n de afgelopen periode heeft de commerciële vastgoedmarkt opmerkelijke veranderingen ondergaan die zowel beleggers als waarnemers hebben verrast. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een opvallende daling in de waarde van commercieel vastgoed, vooral bij de grotere panden, waar sommigen tot wel dertig procent van hun waarde verloren. Deze verandering was het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder stijgende rentetarieven en een mismatch tussen de verwachtingen van verkopers en de bereidheid van kopers om te investeren (FD, 2023). De genoemde ontwikkelingen leiden niet alleen tot een aanzienlijke daling in de waarde van vastgoed, maar ook tot een sterke afname van het aantal transacties op de markt, wat duidelijk werd in het tweede kwartaal van 2023. Beleggers zagen zich genoodzaakt distributiecentra en kantoren met aanzienlijke percentages af te waarderen als gevolg van de veranderende financiële omstandigheden. Hoewel het eerste halfjaar van 2023 grotendeels gewijd was aan deze afwaarderingen en een herijking van beleggingsstrategieën, gloorde er licht aan het einde van de tunnel. Deskundigen voorspelden stabilisatie van de rente in de tweede helft van 2023. Dit gegeven kan nu langzaam bevestigd worden,

Lees meer »

Energielabel C voor kantoren in Nederland

Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe eis voor kantoorgebouwen in Nederland: ze moeten minimaal een energielabel C. Tenzij ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn, leest u in dit artikel. Deze verandering maakt deel uit van de bredere inspanningen in Nederland om de CO2-uitstoot te verminderen en de doelen van het klimaatakkoord te bereiken. Het energielabel C voor kantoren is geïntroduceerd als onderdeel van het Nederlandse klimaatakkoord, dat tot doel heeft de CO2-uitstoot tegen 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Gebouwen, inclusief kantoren, spelen een aanzienlijke rol in het verminderen van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De verplichting tot het hebben van een energielabel C geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor andere gebouwen, zoals gezondheidszorgfaciliteiten, onderwijsinstellingen en sportfaciliteiten. Kosten De kosten voor het verkrijgen van een energielabel variëren op basis van het oppervlak van het pand. Deze kosten kunnen variëren van €475,- tot meer dan €1.000, afhankelijk van de grootte van het gebouw. De verantwoordelijkheid voor deze kosten ligt bij de verhuurder of verkoper van het pand. Het energielabel voor kantoren wordt

Lees meer »

In vastgoed beleggen nog steeds rendabel?

Hoewel recente belastingregels de manier waarop vastgoedbeleggingen worden belast hebben veranderd, blijft investeren in vastgoed een rendabele strategie. Ondanks het feit dat de belastingheffing in Box 3 wordt gewijzigd en vastgoedbeleggers mogelijk hogere belastingen moeten betalen, zijn er verschillende redenen waarom vastgoedinvesteringen nog steeds aantrekkelijk en winstgevend kunnen zijn. In dit artikel zullen we enkele van deze redenen belichten en laten zien waarom vastgoed een waardevolle investering blijft, ondanks de nieuwe belastingregels. Fysieke activa en waardegroei: Een van de belangrijkste voordelen van vastgoed is dat het een tastbaar actief is. In tegenstelling tot andere beleggingen, zoals aandelen of obligaties, bezit je daadwerkelijk een stuk vastgoed dat waarde kan behouden en in de loop van de tijd kan groeien. Ondanks belastingimplicaties kan vastgoed waardevastheid bieden en zelfs aanzienlijke waardegroei realiseren, vooral op lange termijn. Huurinkomsten: Een ander aantrekkelijk aspect van vastgoedbeleggingen is het potentieel voor huurinkomsten. Door het verhuren van vastgoedeenheden kunnen investeerders een gestage bron van inkomsten genereren, wat de belastingdruk kan helpen compenseren. Huurinkomsten kunnen dienen als een stabiele cashflow, waardoor beleggers hun investeringen kunnen laten renderen, ongeacht de

Lees meer »

Hoe zit het ook alweer met: Box 3

De komende tijd leggen we de loep op beleggen in de vastgoedmarkt en daarom beginnen we bij het begin: Box 3. Al enige tijd heeft de Box 3-belasting, ook bekend als de vermogensrendementsheffing, de nodige aandacht om uiteindelijk per 2026 enkele significante wijzigingen te ondergaan. Deze veranderingen hebben invloed op de manier waarop spaarders en beleggers worden belast op hun vermogen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste plannen voor de wijzigingen in de Box 3-belasting en de mogelijke gevolgen voor belastingbetalers. Van ‘fictieve verdeling’ naar werkelijk behaald rendement: Een van de belangrijkste aanpassingen is de overstap van een fictieve verdeling naar het werkelijk behaalde rendement. Voorheen werd er uitgegaan van een vast percentage van het vermogen waarover belasting moest worden betaald, ongeacht het werkelijke rendement. Binnen het nieuwe plan moet het rendement op spaargeld, beleggingen en onroerend goed apart berekend worden op basis van werkelijk behaalde rendementen. Aparte rendementspercentages: Vanuit de nieuwe regels worden er aparte forfaitaire rendementspercentages toegepast op verschillende categorieën van vermogen. Voorheen was er slechts één percentage van toepassing op het totale vermogen. Nu worden spaargeld,

Lees meer »

OC verhuurt voormalige vestiging ING Haren aan The Gym

De heren van The Gym waren tot voor kort nog gevestigd in de voormalige vestiging van de ABN Amro aan de Rijksstraatweg, maar hebben onlangs hun intrek genomen in de voormalige vestiging van de ING aan de Rijksstraatweg 156 te Haren. Hier is een fikse verbouwing aan vooraf gegaan. Enkel het casco van het pand is behouden gebleven, de rest is allemaal opnieuw opgebouwd, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.   The Gym is een lokaal concept van jonge gedreven ondernemers. Zij bieden reguliere fitness, groepslessen, personal training en bootcamps aan. OC Bedrijfsmakelaars heeft verhuurder geadviseerd bij deze transactie. Nu The Gym is vertrokken uit de vorige vestiging, zal daar binnenkort gestart worden met de verbouwing, waarbij een commerciële ruimte op de begane grond terugkomt. 

Lees meer »